BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

TRO CHOI

GIỮ MÔI TRƯỜNG SẠCH CHO CUỘC SỐNG TƯƠI VUI

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – ĐTM

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường- ĐTM:

- Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

- Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, nhà máy sản xuất công suất lớn, các dự án về chăn nuôi, trồng trọt, khu du lịch, Khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, trường học… chưa đi vào hoạt động.

Tiến trình công việc:

- Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn.

- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH.

- Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án.

- Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án. – Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

- Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt Báo cáo.

 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Bộ phận chuyên viên  tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ môi trường:

-Mr. Lưong Thành Nhơn

-Hp:  0947223947

Email: hoachatthanhan@gmail.com

 

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

thacnuoc gif

THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP – HÃY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

LẬP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường:  

- Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục của Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ về về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

- Đối với các dự  án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:

- Thay đổi địa điểm thực hiện

-Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký

Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tiến trình công việc:

​ – Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án.

- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội  liên quan đến hoạt động của dự án.

- Loại hình, quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt  Bản cam kết bảo vệ môi trường.

- Thẩm định và Quyết định phê duyệt Bản cam kết.

 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Bộ phận chuyên viên  tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ môi trường:

Mr. Lưong Thành Nhơn

-  Hp:  0947223947

Email: hoachatthanhan@gmail.com

 

BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ MÔI TRƯỜNG

buom1

HÃY CHUNG TAY GIỮ MÃI MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

 Đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Tất cả các doanh nghiệp đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt Đánh giá tác động môi trường… hoặc doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần.

 Tiến trình công việc

​-  Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

-  Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
-  Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.

-  Đánh giá chất lượng môi trường.

-  Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

-  Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

-  Đề xuất phương án xử lý nước thải, xử lý khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

-  Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng (Sở TNMT, các Phòng Tài nguyên Môi trường Quận Huyện, khu chế xuất, khu công nghiệp…)

 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Bộ phận chuyên viên  tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ môi trường:

Mr. Lưong Thành Nhơn

-  Hp:  0947223947

Email: hoachatthanhan@gmail.com

 

 DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

BABY YÊU ĐỜI

BABY YÊU ĐỜI

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG:

 Dịch vụ tư vấn môi trường được thực hiện thông qua việc khảo sát thực tế, nghiên cứu, thu thập tài liệu, chọn lọc các thông tin, nêu các giải pháp, các phương án hành động để hoàn thành các hồ sơ thủ tục hành chính về môi trường, giúp khách hàng có sự lựa chọn quyết định đúng đắn, có cơ sở pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chấp hành đúng theo chính sách về môi trường của nhà nước Việt Nam. Các lĩnh vực cụ thể như sau:

- Tư vấn trong việc xin cấp các giấy phép về lĩnh vực môi trường.

- Tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường

- Tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, môi trường chiến lược

- Lập dự án đầu tư và xây dựng công trình xử lý môi trường

- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực môi trường như: các quy định, quản lý, phân loại, thu gom chất thải… của doanh nghiệp và các dịch vụ liên quan đến bảo vệ môi trường.

Công ty chúng tôi rất mong nhận sự hợp tác từ  quý  khách hàng.

 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Bộ phận chuyên viên  tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ môi trường:

Mr. Lưong Thành Nhơn

-  Hp:  0947223947

Email: hoachatthanhan@gmail.com

 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÓA CHẤT – THIẾT BỊ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Công Ty TNHH Hóa Chất và Môi trường Thành An  chuyên cung  cấp các loại hóa chất và thiết bị xử lý môi trường, các hóa chất và thiết bị  thí nghiệm môi trường cho các công ty, doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu trên toàn quốc.

- Giới thiệu một số hóa chất và thiết bị xử lý môi trường:

 1. Dụng cụ thí nghiệm
 2. Hóa chất xử lý môi trường
 3. Hạt nhựa lọc nước
 4. Soda
 5. PAC
 6. Than họat tính
 7. Đĩa khí các loại
 8. Giá thể vi sinh bám
 9. Bơm Ebara Inox chìm
 10. Bơm Tsurumi bơm chìm
 11. Máy thổi khí Tsutumi
 12. Máy thổi khí ShowFou
 13. Bơm định lượng Doscuro
 14. Bơm đinh lượng Blue While​​

 

Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Bộ phận chuyên viên  tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ môi trường:

Mr. Lưong Thành Nhơn

-  Hp:  0947223947

Email: hoachatthanhan@gmail.com