HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM
HÓA CHẤT VÀ DỤNG CỤ – THIẾT BỊ  PHÒNG THÍ NGHIỆM

 

HÓA CHẤT VÀ  DỤNG CỤ THIẾT BỊ  PHÒNG THÍ NGHIỆM:   

MERCK (ĐỨC)

SCHARLAU (TÂY BAN NHA)

FISHER (MỸ)  

SIGMA-ADRICH  (MỸ)

AQUALYTIC (ĐỨC)

PROLABO (PHÁP)

 

 

 

Vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH AN

-Liên Hệ 1: Mr Nhơn – 0947223947

- Liên hệ 2: Ms Trang – 0909415393

-ĐT: 84-8-35977645 – Fax: 84-8-37173959

-Website:  http://hoachatthanhan.com

- Email:    hoachatthanhan@gmail.com